Copyright 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

   Projekt „POŚREDNIAK” To promocja wolontariatu z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych wśród organizacji pozarządowych, placówek publicznych i wolontariuszy, zwiększanie liczby organizacji chcących współpracować z wolontariuszami, zwiększenie różnorodności ofert wolontariuszy poprzez wprowadzanie danych do sytemu a także pomoc
w rejestracji organizacji i wolontariuszy

Cel:

 1. zapoznanie wolontariuszy z wewnętrzną organizacją oraz warunkami funkcjonowania
  w środowisku lokalnym i regionalnym podmiotów pozarządowych, w których realizowany będzie wolontariat
 2. zapoznanie wolontariuszy z rolą i zadaniami podmiotów ngo,
 3. pogłębienie wiedzy zdobytej przez wolontariusza poprzez praktyczne rozwiązywanie problemów ekonomiczno-społecznych charakterystycznych dla danego podmiotu,
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png