Copyright 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Centrum Wolontariatu Strefa Młodych „Razem ponad Niebo” rozpoczyna realizację projektu, którego jednym z założeń jest promocja III sektora jako miejsca pracy i kariery zawodowej.

Działania zaplanowanie w ramach realizacji projektu dot. promocji III sektora jako miejsca pracy obejmują:

  • stworzenie miejsc praktyk wolontariackich w lokalnych organizacjach pozarządowych,
  • prowadzenie strony promującej projekt wraz z bazą ofert,
  • pośredniczenie we współpracy organizacji pozarządowych i instytucji z wolontariuszami
  • dodatkowo dla studentów/uczniów planuje się zorganizowanie spotkań informacyjnych na temat specyfiki działalności i pracy w sektorze pozarządowym oraz szkolenia i doradztwo mające ułatwić zdobywanie specyficznej wiedzy przydatnej w organizacjach.

 

„Pośredniak”, to projekt stworzony z myślą o wszystkich placówkach zainteresowanych podjęciem współpracy z wolontariuszami w naszym powiecie a nie wiedzą gdzie znaleźć wolontariuszy, jak również z myślą o placówkach realizujących swoje działania w mieście. Dzięki temu chcemy wspólnie zbudować powiatową bazę danych placówek szukających wolontariuszy oraz bazę wolontariuszy zainteresowanych podjęciem z nimi współpracy. Stworzyliśmy platformę internetową dot. wolontariatu na terenie naszego powiatu, w której znajdziemy m.in. wszystko o wolontariacie, gdzie szukać wolontariuszy, jak zostać wolontariuszem ale także chcemy by była tam też baza szkoleniowa. To takie nasze małe lokalne biuro pośrednictwa wolontariatu

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png