Copyright 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Strefa Młodych „Razem ponad Niebo” powstała przy Katolickim Stowarzyszeniu „Serca dla Serc” w Jasionnie w celu wyzwolenia ukrytej energii ludzi, którzy chcą dla innych ludzi, dla swojego środowiska zrobić coś dobrego. W myśl motta, „dobro powraca jak dobra energia „ – uważamy, że kimkolwiek jesteś, masz szansę dzielić się sercem z innymi, a każdy dobry uczynek w dwójnasób zostanie Ci wynagrodzony. Łączymy pokolenia i staramy się „malować” naszą miejscowość
i region na kolorowo.

Wszystko zaczęło się na przełomie lipca i sierpnia 2014 roku, kiedy to Ks. Sławomir Matyga, Proboszcz naszej parafii po raz pierwszy zaprosił nas na spotkanie, by porozmawiać o tym, by stworzyć grupę młodych, by połączyć siły i zacząć działać. Początkowo grupę tworzyło kilku uczestników, stopniowo jednak się rozrastaliśmy, przyjmując do naszego teamu wolontariuszy i sympatyków naszych działań. Kluczową postacią dla rozwoju naszego zespołu jest Ks. Sławomir Matyga, którzy na co dzień pomaga nam tworzyć i realizować nasze działania.

Z dnia na dzień osób do współpracy przybywało, aż w końcu staliśmy się małą społecznością, rozpoznawalną już w lokalnym otoczeniu. Pomyśleliśmy też o nazwie dla naszego "wolontariatu". Wspólnie wpadliśmy na pomysł, że powinniśmy się nazywać Strefa Młodych "Razem ponad Niebo”, bo jesteśmy jeszcze niewielka grupą, ale sercem oddaną naszej pracy. Ponadto działamy przy Katolickim Stowarzyszeniu „Serca dla Serc” i przy Parafii Zwiastowania N.M.P. w Jasionnie.

Wolontariusze "Strefy", to osoby młode w wieku od 15 do 21 lat, które mimo wielu zadań, znajdują czas na zajęcia w różnych instytucjach, a w międzyczasie biorą udział w rozmaitych przedsięwzięciach okolicznościowych. Dzięki ogromnym staraniom całego zespołu i przychylnej opinii Stowarzyszenia Serca dla Serc, postanowiliśmy sformalizować "Strefę" i tak powstało Centrum Wolontariatu Strefa Młodych "Razem ponad Niebo” Naszą działalność rozpoczęliśmy formalnie na przełomie lipca i sierpnia 2014 roku, natomiast oficjalne otwarcie miało miejsce 1 października 2014 r.

 

Główne działania stałe

Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez nas świadczeń, dobrowolnie podejmujemy się wykonania następujących czynności:

 1. pracy na rzecz lokalnej społeczności: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, chorzy, niepełnosprawni itp.
 2. troszczymy się o bezpieczny przebieg działań i akcji
 3. troszczymy się o formację wewnętrzną członków i poszerzenie wiedzy
 4. prowadzimy dokumentację
 5. dbamy o dobre imię naszej grupy
 6. dbamy o właściwą komunikację z koordynatorem ds. wolontariatu, Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia „Serca dla Serc”

 

Naszym celem jest:

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Rozwijanie empatii i tolerancji
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
 • Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
 • Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

 

Jako wolontariusze jesteśmy zobowiązani do wykonywania w ramach porozumienia następujące świadczenia:

 1. prace porządkowe, prace biurowe,
 2. pomoc w organizacji imprez okolicznościowych,
 3. udział w pomocy akcyjnej – zadaniowej,
 4. udział w zbiórkach publicznych,
 5. bezpośrednia praca opiekuńcza z mieszkańcami,
 6. organizacja i współprowadzenie zajęć rozrywkowych i rekreacyjnych
 7. organizacja i współprowadzenie zajęć grupie i poza nią,
 8. rozpowszechnianie idei pomocy i wolontariatu
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png