Copyright 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Jesteśmy organizacją zrzeszającą młodych ludzi, którzy zgodnie twierdzą, że Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Wszyscy jednomyślnie uważamy, iż każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontariackiej, w trakcie której chętnie poświęcamy wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom. Będąc wolontariuszem uczymy się pracy w grupie, poznajemy swoje mocne i słabe strony. Oczywiście działamy na zasadach współpracy z wolontariuszami przedstawione, które zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Pośredniczymy między organizacjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy, a osobami, które tej pomocy pragną udzielić. Wspomagamy doświadczeniem, radą i inspirujemy do działania. Organizujemy i promujemy wydarzenia związane z dziedzinami życia społecznego i pomagamy angażować wolontariuszy. Aktywizujemy młodzież, promując postawy aktywności obywatelskiej i społecznej. Potrzeby są ogromne i cały czas zapotrzebowanie na pomoc jest większe niż osób chętnych pomagać.

Spotykamy się regularnie, min. raz w tygodniu. Podczas naszych spotkań omawiamy wspólnie działania, realizujemy rozpoczęte wcześniej przedsięwzięcia i oczywiście planujemy co będziemy robić w najbliższej, jak również w dalszej przyszłości.

 

NASZE AKCJE

 1. Akcja sprzątanie grobów i pomoc przy pracach porządkowych cmentarza
 2. Akcja „Znicz”
 3. Spotkanie młodych Diecezji Radomskiej
 4. Udział i wygrana w konkursie pn. ”Energia jest w nas” – wygrana to 1 rok darmowego prądu dla Stowarzyszenia
 5. Organizacja Mszy Św. Za zmarłych naszej Parafii w podziękowaniu za udział w akcji „Znicz’
 6. Udział w dwudniowej konferencji pn. ”Wolontariat jest w nas”
 7. Organizacja Mikołajek dla dzieci z terenu Parafii p.w. Zwiastowania N.M.P. w Jasionnie
 8. Organizacja koncertu Bożonarodzeniowego dla mieszkańców
 9. Organizacja 6-dniowych Ferii zimowych dla dzieci z terenu Parafii
 10. Organizacja wypoczynku letniego dla młodzieży
 11. Organizacja spotkania wielkopostnego
 12. Akcja pomocy przedświątecznej dla potrzebujących mieszkańców
 13. Przygotowanie uroczystej adoracji Wielkopiątkowej
 14. Co miesięczne "Msze o Miłość"
 15. Udział w nagraniu filmu promującego organizacje pozarządowe na terenie powiatu Białobrzeskiego
 16. Udział i pomoc w organizacji Festynu rodzinnego w przedszkolu im. Jasia i Małgosi
 17. Piknik pn.” Siódme Niebo” połączony z akcją charytatywną dla Dominika Grzegorzewskiego
 18. Pikniki Integracyjne z okazji Dnia Dziecka
 19. Spotkania z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Seniora
 20. Projekt „Pośredniak” – Internetowe Pośrednictwo Wolontariatu
 21. Organizacja "Teatru w plenerze"
 22. Organizacja Mikoajek dla dzieci z terenu Parafii

 

Oprócz w/w działań, bierzemy udział w szkoleniach, warsztatach – staramy się energicznie rozwijać, inwestować w siebie, w rozwój wolontariatu i w Stowarzyszenie. Mamy też czas dla siebie, przygotowujemy spotkania integracyjne, wyjazdy i inne zajęcia mające na celu lepsze poznanie siebie i wspólną integrację.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png