Copyright 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Poniżej prezentujemy obowiązujące akty prawne z zakresu wolontariatu oraz materiały, które mogą pomóc w prawidłowym ich rozumieniu. Wierzymy, że dla wielu z Was ta swoista "biblioteka prawna" będzie źródłem niezbędnych materiałów i opracowań, pozwalających zgodnie z prawem kształtować zasady współpracy: wolontariusz - organizacja.


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

/images/PDF-icon.png


Ustawa "Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" - zbiór nowel ustaw, do których odnosi się "ustawa o wolontariacie"

/images/PDF-icon.png


Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, określające warunki angażowania wolontariuszy w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

/images/PDF-icon.png


Rozporządzenie wypadkowe - dokument definiujący co to jest wypadek przy pracy, określający zasady i czas sporządzania dokumentacji wypadkowej, w tym w odniesieniu do wolontariuszy.

/images/PDF-icon.png


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, określające warunki angażowania wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

/images/PDF-icon.png


Karta wypadku - niezbędny dokument, w sytuacji kiedy wolontariusz ulegnie wypadkowi.

/images/PDF-icon.png


Porozumienie o współpracy z wolontariuszem.

/images/PDF-icon.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png