Copyright 2018 - Janusz Woźniak - Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • Osobno możemy wiele, ale razem możemy wszystko!

 • Osobno możemy wiele, ale razem możemy wszystko!

 • Osobno możemy wiele, ale razem możemy wszystko!

 • Osobno możemy wiele, ale razem możemy wszystko!

 • Osobno możemy wiele, ale razem możemy wszystko!

 • Osobno możemy wiele, ale razem możemy wszystko!

 • Osobno możemy wiele, ale razem możemy wszystko!

 

 

Centrum Wolontariatu STRAFA MŁODYCH „Razem ponad Niebo” rozpoczyna realizację projektu pn. „Pośredniak”, którego jednym z założeń jest promocja III sektora jako miejsca pracy i kariery zawodowej. Dlaczego warto zdobywać doświadczenie w ramach praktyk/wolontariatu? Dlaczego warto realizować je w organizacjach pozarządowych?

Projekt powstał po to, by wzbudzić zainteresowanie osób w różnym wieku aktywnością społeczną. Dzieję się to zarówno poprzez dostarczenie im informacji o możliwościach zaangażowania, jak i poprzez włączenie tychże osób w proces zachęcania w do podejmowania działalności społecznej.

Pozwoli to wszystkim zainteresowanym na głębsze poznanie zagadnienia, zweryfikowanie swojej wiedzy i motywacji, obalenie stereotypów związanych z pracą społeczną (tj. praca bez wymiernych korzyści dla siebie, tylko dla bardzo wrażliwych osób).

Głównym celem projektu jest rozwój aktywności społecznej wśród społeczności naszego miasta realizowany m. in. przez umożliwienie poznania różnorodnej oferty organizacji pozarządowych w Powiecie Białobrzeskim, wspieranie i zaangażowanie społeczeństwa w już prowadzone przez innych działania oraz umożliwienie realizacji własnych pomysłów.

 

O co chodzi w projekcie

Każda osoba, organizacja, instytucja może skorzystać z pomocy Centrum Wolontariatu w pozyskaniu wolontariusza czy praktykanta. Jak również każda osoba chętna by zostać wolontariuszem czy zainteresowana odbyciem praktyk znajdzie tutaj coś dla siebie.

Zależy nam aby wolontariusze i praktykanci byli wysyłani do organizacji, która wie jak współpracować z wolontariuszami i praktykantami w świetle prawa. Chcemy również dać możliwość poznania organizacji - jej działalności wszystkim tym, którym aktywność społeczna jest bliska.

 

Korzyści

W pierwszej kolejności musimy zadać sobie pytanie - co chcemy zyskać/osiągnąć dzięki udziałowi
w projekcie? Jakie doświadczenia, umiejętności, kompetencje chcielibyśmy zdobyć lub rozwinąć?

 

Nie wszystkie cele i ambicje będziemy wprost mogli zrealizować odbywając praktyki czy wolontariat w ramach organizacji pozarządowych. Jedno co jest pewne, to, że nauczą one nas samodzielności, otwartości, a przede wszystkim pracy z ludźmi w ramach zespołów zadaniowych. Właśnie umiejętność komunikacji z otoczeniem jest jedną z kluczowych cech jakich w dzisiejszych czasach od kandydatów na pracowników poszukują dziś pracodawcy.

Kolejną korzyścią płynącą z realizacji praktyk czy wolontariatu w organizacjach pozarządowych jest możliwość zdobycia szerokiego grona kontaktów. Jednym z zasobów coraz częściej wymienianych przez pracodawców i przyszłych pracowników jest posiadanie szerokiej sieci kontaktów i znajomości.

Otoczenie, tak zewnętrzne jak i wewnętrzne, organizacji i realizowanego przez nią projektu jest pełne potencjalnych kontaktów i znajomości, które mogą okazać się przydatne w działaniach prowadzonych przez nas na dowolnym etapie naszego rozwoju zawodowego czy osobowościowego. Tym bardziej warto być aktywnym by poszerzyć krąg ludzi i otworzyć się na nich.

 

Jeśli korzyści płynące z naszej propozycji odzwierciedlają to czego szukasz – to nasz projekt jest właśnie dla Ciebie!

 

Zapraszamy!

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png